cart

back Continue Shopping
Your shopping cart is empty!

Prekių grąžinimas

The terms for returning of goods // Prekių grąžinimo sąlygos (tekstas apačioje)

ENG

RETURN OF GOODS

1. Return of goods for shopping at e-shop www.pykok.com is followed by the provisions of the Civil Code of the Republic of Lithuania and the Law on Consumer Rights Protection of the Republic of Lithuania.

2. By purchasing a good at our e-shop, you have a right to cancel the order and return the good (even though it is non-defective) within 14 days after the date, when the good was delivered, if:

  2.1 the returnable good is in the original and proper package;

  2.2 the good is not used and not damaged;

  2.3 marketable appearance of the good is preserved;

  2.4 purchasing document of it is submitted together with the returnable good.

3. As it is stated in the second part of Article 6.22810 of the Civil Code of the Republic of Lithuania, a consumer has no right to cancel a remote contract within 14 days regarding the goods that are made under special orders of the consumer, which are not made in advance and which are made depending on a personal choice or order of the consumer. This is applied for ordering the products of non-standard sizes or colours.

4. If you would like to return the good, please contact us via email: info@pykok.com

5. The money for the returnable goods will be transferred into your bank account within 14 business days after the date, when the last returnable good was received.

6. The returnable good has to be fully gathered. You are responsible for a full gathering and packing of the good. If the good is not fully gathered and properly packed, we or our representative will not accept the returnable good.

7. The item has to be returned in the same package as it was during the delivery. The package has to be undamaged, clean, properly prepared and packed.

8. You return the goods by the indicated address of the seller at your own expenses except the cases, when the good is returned regarding unsatisfying quality.

9. When the returnable good is defective, we commit to accept a defective good and to change it by an analogous good or if you would like, we can refund the paid money and sending costs.

10. In other cases transportation expenses are non-refundable.

LT

PREKIŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS: 

1. Prekių grąžinimas perkant elektroninėje parduotuvėje  www.pykok.com vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatomis.

2. Įsigiję prekę mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūs turite teisę atsisakyti užsakymo ir grąžinti prekę, net jei ji yra kokybiška, per 14 dienų nuo prekės pristatymo datos, jeigu:

  2.1 grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje;

  2.2 prekė yra nenaudota ir nesugadinta;

  2.3 prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos ;

  2.4 grąžinant prekę pateikiamas jos įsigijimo dokumentas.

3. Kaip Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje yra nurodoma, vartotojas neturi teisės per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą. Tai galioja užsakant nestandartinių dydžių ar spalvų gaminius.

4. Jei pageidaujate grąžinti prekę, susisiekite su mumis el. pašto adresu  info@pykok.com

5. Pinigai už grąžintas prekes bus pervesti į Jūsų banko sąskaitą per 14 darbo dienų nuo paskutinės grąžintos prekės gavimo datos.

6. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.

7. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

8. Prekes grąžinate Jūs savo kaštais pardavėjo nurodytu adresu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl netinkamos prekės kokybės.

9. Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke arba, pagal pageidavimą, gražinti sumokėtus pinigus ir siuntimo išlaidas. 

10. Kitais atvejais transportavimo išlaidos nėra grąžinamos.